A A A
  • 01-poznaj-super-piatke.jpg
  • 02-zobacz-jak-dziala-recycling.jpg
  • 03-el-bio-naturalnie-ze-biodegradowalne.jpg
  • 04-zmieszko-zmieszane.jpg
  • 05-plastika-metalika-sztuczne-tworzywa.jpg
  • 06-wyszklolony-szklo.jpg
  • 07-pa-pa-pier-makulatura.jpg

Jednolity System Segregacji Odpadów

Baterie

Jedna śmieciarka

Ekodzieciaki.pl - spot „Segregowanie śmieci”

Ekodzieciaki.pl - spot „Zabawki z papieru”

Piątka za segregację! | Spot 30’’

Piątka za segregację! | Spot 30’’ NAPISY

Piątka za segregację! | Spot 15’’

Piątka za segregację! | Spot 15’’ NAPISY

Segregacja? Ma sens! | Spot 30’’

Segregacja? Ma sens! | Spot 30’’ NAPISY

Segregacja? Ma sens! | Spot 15’’

Segregacja? Ma sens! | Spot 15’’ NAPISY

Collecting waste separately is worth a high five! | Spot 30 sec.

Collecting waste separately is worth a high five! | Spot 15 sec.

Seperate waste collection - it does matter! | Spot 30 sec.

Seperate waste collection - it does matter! | Spot 15 sec.

Segregacja i co dalej? Bioodpady

Segregacja i co dalej? Metale i tworzywa sztuczne

Segregacja i co dalej? Papier

Segregacja i co dalej? Szkło

Segregacja i co dalej? Odpady zmieszane

Drugie życie metalu

Drugie życie plastiku

Drugie życie papieru

Segregacja odpadów w mieszkaniu: Gdzie, jak nie w kuchni?

Drugie życie szkła

Segregacja odpadów w domu: Kompostownik

Drugie życie bioodpadów

Segregacja odpadów w domu: PSZOK

Segregacja odpadów w mieszkaniu: Kilka prostych zasad

Niemarnowanie żywności MIGOWY

Niemarnowanie żywności NAPISY

Ślad środowiskowy MIGOWY

Ślad środowiskowy NAPISY

Digitalizacja MIGOWY

Digitalizacja NAPISY

Ekonomia współdzielenia MIGOWY

Ekonomia współdzielenia NAPISY

Gospodarka domowymi surowcami MIGOWY

Gospodarka domowymi surowcami NAPISY