A A A
 • 01-poznaj-super-piatke.jpg
 • 02-zobacz-jak-dziala-recycling.jpg
 • 03-el-bio-naturalnie-ze-biodegradowalne.jpg
 • 04-zmieszko-zmieszane.jpg
 • 05-plastika-metalika-sztuczne-tworzywa.jpg
 • 06-wyszklolony-szklo.jpg
 • 07-pa-pa-pier-makulatura.jpg

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

 • PAPIER (kolor niebieski),
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
 • SZKŁO (kolor zielony*)
 • BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

 • szkło bezbarwne (kolor biały),
 • szkło kolorowe (kolor zielony).

Pojemniki na odpady mogą być pokryte kolorami i napisami tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników.

 1. Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów.

 2. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

 3. W terminie do dnia 1 lipca 2022 r. pojemniki oraz worki niespełniające wymagań JSSO zastępuje się pojemnikami lub workami spełniającymi te wymagania.