Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
left-image

Segregacja

 1. Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące sortowania śmieci?

  Większość gmin stosuje system segregacji odpadów oparty na jednej z dwóch metod:

  1. podział na:

  • papier
  • tworzywa sztuczne i metale
  • opakowania szklane
  • odpady „zielone” - roślinne
  • odpady zmieszane
  lub

  2. podział na:

  • odpady surowcowe (inaczej „suche”)
  • odpady mokre

  Szczegółowe zasady dotyczące sortowania śmieci zostały określone indywidualnie przez każdą z gmin, wszystko bowiem zależy od dostępnych instalacji i technologii stosowanych przez sortownie, a te są bardzo różne. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dowiadywać się o szczegóły dotyczące segregowania odpadów w swoim miejscu zamieszkania.

 2. Co należy wrzucać do pojemnika na papier?

  • opakowania z papieru lub tektury,
  • gazety i czasopisma,
  • katalogi, prospekty, foldery,
  • papier szkolny i biurowy,
  • książki i zeszyty,
  • torebki papierowe,
  • papier pakowy.
  Do pojemnika na papier NIE powinno się wrzucać:

  • papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego,
  • papieru powlekanego folią i kalki,
  • kartonów po mleku i napojach,
  • pieluch jednorazowych i podpasek,
  • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
  • tapet,
  • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 3. Co należy wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale?

  • butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione),
  • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
  • opakowania po produktach spożywczych,
  • plastikowe nakrętki,
  • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
  • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
  • styropian,
  • puszki po napojach, sokach,
  • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
  • złom żelazny i metale kolorowe,
  • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
  • folia aluminiowa,
  • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

  Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale NIE powinno się wrzucać:

  • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 4. Co należy wrzucać do pojemnika na opakowania szklane?

  • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
  • butelki po napojach alkoholowych,
  • szklane opakowania po kosmetykach.

  Do pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać:

  • szkła stołowego – żaroodpornego,
  • ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany
  • zniczy z zawartością wosku,
  • żarówek i świetlówek,
  • szkła kryształowego,
  • reflektorów,
  • nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
  • termometrów i strzykawek,
  • monitorów i lamp telewizyjnych,
  • szyb okiennych i zbrojonych,
  • szyb samochodowych,
  • luster i witraży,
  • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 5. Co należy wrzucać do pojemnika na odpady „zielone” – roślinne?

  • gałęzie drzew i krzewów,
  • liście, kwiaty i skoszona trawa,
  • trociny i kora drzew,
  • owoce, warzywa itp.

  Do odpadów „zielonych” – roślinnych NIE powinno się wrzucać:

  • kości zwierząt,
  • mięsa i padliny zwierząt,
  • oleju jadalnego,
  • drewna impregnowanego,
  • płyt wiórowych i MDF,
  • leków,
  • odchodów zwierząt,
  • popiołu z węgla kamiennego,
  • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 6. Co należy wrzucać do odpadów zmieszanych?

  • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

  Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

  • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.;
  • elektrośmieci,
  • odpadów gabarytowych.
 7. W mojej gminie funkcjonuje podział na odpady suche i mokre, ale brakuje mi informacji, co gdzie wrzucać.

  • Do pojemnika na odpady suche należy wrzucać te śmieci, z których można odzyskać surowce, czyli papier, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania szklane.
  • Do pojemnika na odpady mokre należy wrzucać wszystkie pozostałe śmieci.

  Dokładny podział może jednak różnić się w zależności od gminy, dlatego w swoim miejscu zamieszkania dowiaduj się o szczegóły dotyczące segregowania odpadów.
 8. Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

  Nie powinno się myć opakowań, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody.

  Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).
 9. Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

  Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.

  Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.
 10. Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?

  W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.
 11. Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?

  Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, należy traktować jak odpady gabarytowe i oddawać je do punktu zbiórki selektywnej.
  Mniejsze śmieci tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na odpady surowcowe.
  W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.
 12. Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

  Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.
 13. Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

  Jeśli papier zbierany jest do osobnego pojemnika (a nie np. jako odpady suche), należy unikać wrzucania tam papieru silnie zabrudzonego.
 14. Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.

  Takie szkło powinno być zbierane oddzielnie przez gminy, ponieważ opakowania szklane nie mogą być przetwarzane razem z innymi rodzajami tego surowca.
 15. Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

  Śmieci wykonane z gumy czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.
 16. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

  To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie sortują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.

  Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregowania śmieci).

  Co więcej, nie można jedynie zadeklarować sortowania, a potem i tak wyrzucać wszystkiego jednego kosza. W takim przypadku firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne, za co trzeba zapłacić wyższą stawkę.

 17. Na jakie rodzaje segregować śmieci?

  Gmina decyduje, jak będą segregowane śmieci na jej terenie i ma obowiązek poinformować o tym mieszkańców, m.in. na swoich stronach internetowych. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

  Podstawowy sposób segregacji śmieci to oddzielanie makulatury, plastiku, szkła bezbarwnego i kolorowego. Jeżeli pojemnik na śmieci nie jest stosownie opisany, kieruj się następującymi zasadami:

  niebieski makulatura gazety, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu i tektury
  żółty plastik puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku
  biały szkło bezbarwne bezbarwne butelki i słoiki bez nakrętek
  zielony szkło kolorowe kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek

  Ten podstawowy podział na kolory pojemników pochodzi z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858). Gmina może z niego skorzystać przy ustalaniu kolorów pojemników w swoim systemie gospodarowania odpadami, ale nie musi. Może także wprowadzić swoje własne sposoby segregowania śmieci.

 18. Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

  Do pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe.

 19. Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?

  Jeśli w Twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych są zbierane łącznie z papierem, wówczas wskazane jest opróżnianie i oczyszczanie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności, tak żeby papier nie został przez nią zanieczyszczony i mógł być przekazany do recyklingu.

  W przypadku gdy odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.

  Kwestie mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od procesu technologicznego stosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne z terenu gminy.

 20. Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

  Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

 21. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

  Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci i innych problematycznych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się śmieci, z którymi teraz nie wiadomo, co zrobić (zużyte baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK.

 22. Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach opłaty?

  Sprawdź na stronie internetowej gminy. Nie zostało to sprecyzowane w ustawie. Gmina określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w ramach opłaty.

 23. Co, jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

  Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

Nowy system gospodarowania odpadami

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?

  Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

 2. Czy znikną dzikie wysypiska?

  Wyrzucanie śmieci na dzikie wysypiska przestanie się opłacać. Obecnie około 1/4 Polaków nie jest objętych żadną umową na wywóz odpadów. Gdzie trafiają ich śmieci, możemy się tylko domyślać. Od 1 lipca 2013 r. wszyscy będą objęci opłatą za wywóz śmieci.

 3. Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość należy do gminy?

  To proste - gmina. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli więc nieruchomość należy do gminy, to ona – jako właściciel – składa deklarację.

 4. Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

  Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. Wybierając segregowanie śmieci, zapłacimy mniej za ich wywóz. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?

  Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

 6. Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

  Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
  • jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

  Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

 7. Co, jeśli 1 lipca system nie ruszył i moja gmina nie odbiera odpadów, a ja mam już rozwiązaną umowę z firmą wywozową?

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidziała sytuację, w której 1 lipca 2013 roku gmina nie uruchomiła systemu i nie rozpoczęła odbioru śmieci na swoim terenie. Twoje interesy zabezpiecza artykuł 6 s ustawy:

  W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest on obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

  Oto, co należy zrobić w takim przypadku:

  • Dowiedz się w gminie, czy wiadomo, jak duże będzie opóźnienie, i czy od 1 lipca na pewno nie będą odbierane od Ciebie śmieci na nowych zasadach;
  • Dopóki gmina nie uruchomi systemu, samodzielnie zadbaj o wywóz swoich śmieci – tak jak to było dotychczas. Pamiętaj, że w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana zwrócić Ci koszty odbioru śmieci poniesione od 1 lipca do czasu uruchomienia systemu wywozu odpadów;
  • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, wybierz firmę, która będzie odbierała od Ciebie śmieci, dopóki system nie ruszy, i zawrzyj z nią umowę. Zwróć uwagę na termin jej wypowiedzenia – powinien być jak najkrótszy. Dowiedz się, czy umowa może być zawarta na czas określony. Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to wszystko powinna zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa;
  • Opłacaj faktury za odbiór odpadów realizowany przez wybraną przez Ciebie firmę, ale pamiętaj – gmina jest zobowiązana oddać Ci pieniądze za tę usługę. Dodatkowo, jeśli Twoja gmina będzie naliczać stawkę za wywóz śmieci - mimo iż system nie będzie działał - musisz wnosić do gminnej kasy także tę opłatę. Pamiętaj o tym, aby zachować wszystkie faktury od firmy wywozowej! Będą one stanowić podstawę do ubiegania się od gminy o zwrot Twoich pieniędzy;
  • Gdy system już ruszy, rozwiąż umowę z firmą, która wywoziła Twoje śmieci. Pamiętaj, że będzie obowiązywał Cię zapisany w umowie okres jej wypowiedzenia;
  • Gmina ma obowiązek zwrócić Ci całą kwotę, którą zapłaciłeś firmie odbierającej po 1 lipca Twoje odpady;

  Aby odzyskać swoje pieniądze, musisz napisać do gminy oficjalne pismo (pobierz wzór pisma). Poproś w nim o zwrot kosztów związanych z koniecznością zawarcia po 1 lipca umowy z firmą wywozową. Powinieneś w nim wskazać kwotę, której zwrotu się domagasz, podstawę prawną - czyli art. 6s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 poz. 391, ze zm.), oraz podstawę faktyczną, czyli opis całej sytuacji związanej z opóźnionym uruchomieniem gminnego systemu wywozu śmieci. Do pisma musisz załączyć kopie wszystkich opłaconych po 1 lipca faktur od firmy wywozowej.

 8. Kto dostarcza pojemniki na śmieci - mieszkańcy domu/wspólnoty czy gmina?

  Jeśli jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego, gmina poinformuje Cię, czy zapewni pojemniki na śmieci.

  Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, kwestię dostarczenia pojemników wyjaśni z gminą zarząd nieruchomości.

  Co do zasady to właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie pojemników na śmieci. Gmina może przyjąć na siebie ten obowiązek.

 9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

  Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

 10. O czym gmina powinna mnie poinformować?

  Na stronach internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty gmina ma obowiązek przekazać mieszkańcom informacje o:

  • firmie, która będzie odbierała odpady (siedziba i adres firmy albo imię, nazwisko i adres wykonawcy usługi),
  • sposobach zagospodarowania śmieci przez firmę odbierającą odpady
  • ilości śmieci, które trafiły do recyklingu i odzysku, a także o tym, ile odpadów trafiło na wysypisko
  • punktach zbiórki nietypowych śmieci, jak stare meble, przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD czy wyczerpane baterie. Informacja powinna zawierać:
   • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego nietypowe odpady,
   • adresy punktów zbiórki.
 11. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

  Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Powinny być w nim informacje o:

  • prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, wyczerpanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
  • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie,
  • częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

  Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

 12. Jakie są sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?

  Gminy mogą elastycznie dopasowywać swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Mają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci.

  Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów ich naliczania:

  • od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
  • od powierzchni nieruchomości,
  • od ilości zużytej wody,
  • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa),

  albo dokonywać wyboru różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części - według innej, bardziej odpowiedniej metody).

  Gminy mogą też różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe.

  Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona bezpośrednio do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu.

  W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych w danej gminie.

 13. Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

  Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

  Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

  • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
  • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
  • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu,
  • sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.
 14. Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

  Jest to dokument, w którym deklarujesz, czy będziesz segregować śmieci czy nie. Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na sortowanie odpadów, zapłacisz niższą stawkę!

  W deklaracji trzeba również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego (np. jeśli gmina wybrała sposób naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, należy podać tę informację). Dokument można złożyć drogą elektroniczną.

  Deklarację o wysokości opłat oraz informacje o tym, jak ją wypełnić i złożyć dostarczy Ci gmina.

 15. W jaki sposób wnosić opłatę za wywóz śmieci?

  Gmina przekaże Ci pełną informację na ten temat. Jeżeli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to zarząd nieruchomości będzie się bezpośrednio rozliczać z gminą. Gmina określa termin, częstotliwość i sposób wnoszenia opłaty. Opłata będzie naliczana na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.