A A A
  • 01-poznaj-super-piatke.jpg
  • 02-zobacz-jak-dziala-recycling.jpg
  • 03-el-bio-naturalnie-ze-biodegradowalne.jpg
  • 04-zmieszko-zmieszane.jpg
  • 05-plastika-metalika-sztuczne-tworzywa.jpg
  • 06-wyszklolony-szklo.jpg
  • 07-pa-pa-pier-makulatura.jpg

Korzystanie z dóbr konsumpcyjnych oraz standard współczesnego życia wiąże się z tym, żekupujemy coraz większą liczbę produktów, które po zużyciu stają się odpadami. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 r. w Polsce ogólna ilość wytworzonych odpadów komunalnych wynosiła ponad 12,5 mln ton. Każdy z mieszkańców kraju wyprodukował więc średnio 325kg odpadów, co oznacza wzrost o 13kg w stosunku do roku poprzedniego. Aż 83,7%odpadów dostarczają gospodarstwa domowe, co stanowi 10,4 mln ton. W związku z takim wzrostowym trendem wypracowano system właściwego gospodarowania powstałymi odpadami.

 

JSSO – co oznacza?

Odpowiedzią na konieczność wdrożenia nowoczesnego systemu gospodarki opadami jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), stworzony z myślą o ludziach i o środowisku. Zaczął on obowiązywać Polsce od 1lipca 2017, a za jego wprowadzenie odpowiadają lokalne samorządy. Zgodnie z przepisami przejściowymi gminy maja czas na jego wprowadzenie do czerwca 2022r. W tym czasie w każdej gminie odpady komunalne będą dzielone na pięć osobnych frakcji, którym odpowiadać będą osobne pojemniki - odpowiadające różnym frakcjom odpadów.

System na piątkę - prostota i funkcjonalność

JSSO został opracowany tak, aby był czytelny, funkcjonalny oraz ułatwiał segregowanie odpadów. W ramach systemu do każdego z pięciu pojemników wyrzucać powinniśmy innego rodzaju odpady. Każdy pojemnik będzie oznaczony innym kolorem, aby segregacja była łatwa i intuicyjna. Tu warto przypomnieć, że pięć kolorów: niebieski (papier), żółty(metale i tworzywa sztuczne), zielony(szkło), brązowy (bioodpady) i czarny (odpady zmieszane) pomyślane są tak, aby kojarzyły się mieszkańcom z rodzajem odpadów w nich zbieranych.

Zalety JSSO

Jednolity System Segregacji Odpadów jest użyteczny zarówno dla indywidualnych użytkowników gospodarstw domowych, jak i dla gmin, które dzięki prowadzeniu segregacji odpadów komunalnych w domach mogą uzyskać gotowe surowce do procesu recyklingu.

System zachęca do właściwego segregowania odpadów. Mieszkańcy, którzy postępują niezgodnie z obowiązkiem segregowania odpadów, muszą liczyć się z koniecznością poniesienia przynajmniej dwukrotnie wyższej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Dodatkowo, istnieje system zniżek w przypadku kompostowania odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą zostać zwolnieni w części z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Ponadto, dzięki systemowi segregacji zyskują oni świadomość, iż ich działania przyczyniają się znacząco do ograniczenia wydobycia i przetwarzania nowych surowców, co minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Nie jest to korzyść drugorzędna. Przy wzrastającej świadomości ekologicznej oraz prozdrowotnym nastawieniu wielu osób, może być ona dla mieszkańców jedną z podstawowych motywacji do segregacji opadów w JSSO, który stanowi bardzo funkcjonalny model odzysku surowców.

Równocześnie zyskują wprowadzające ten system gminy. Na ich terenie zmniejsza się ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych. Natomiast surowce podlegające segregacji mogą stać się towarem, który można odzyskać i sprzedać do produkcji nowych przedmiotów użytkowych. I tak na przykład efektem działań opartych na recyklingu szkła mogą być nowe pojemniki szklane, materiały budowlane.Podobnie dzieje się z odpadami papierowymi czy plastikowymi.
Ważne jest przy tym prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, które przyczyniają się do podnoszenia wiedzy dotyczącej JSSO oraz ciągłe uświadamianie, jak ważne w dobie dzisiejszych czasów jest segregowanie odpadów.

Szczegółowy opis programu JSSO znajdziesz na stronie www.naszesmieci.pl