wersja graficzna
A A A

Pytania i odpowiedzi

Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące sortowania śmieci?
Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące sortowania śmieci?
odpowiedź

Większość gmin stosuje system segregacji odpadów oparty na jednej z dwóch metod:

 

1. podział na:

 • papier
 • tworzywa sztuczne i metale
 • opakowania szklane
 • odpady „zielone” - roślinne
 • odpady zmieszane

lub

 

2. podział na:

 • odpady surowcowe (inaczej „suche”)
 • odpady mokre

Szczegółowe zasady dotyczące sortowania śmieci zostały określone indywidualnie przez każdą z gmin, wszystko bowiem zależy od dostępnych instalacji i technologii stosowanych przez sortownie, a te są bardzo różne. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dowiadywać się o szczegóły dotyczące segregowania odpadów w swoim miejscu zamieszkania.

zamknij
Co należy wrzucać do pojemnika na papier?
Co należy wrzucać do pojemnika na papier?
odpowiedź
 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

 

Do pojemnika na papier NIE powinno się wrzucać:

 • papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego,
 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
zamknij
Co należy wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale?
Co należy wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale?
odpowiedź
 • butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione),
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe nakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • styropian,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

 

Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale NIE powinno się wrzucać:

 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
zamknij
Co należy wrzucać do pojemnika na opakowania szklane?
Co należy wrzucać do pojemnika na opakowania szklane?
odpowiedź
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

 

Do pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać:

 • szkła stołowego – żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • szkła kryształowego,
 • reflektorów,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometrów i strzykawek,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
zamknij
Co należy wrzucać do pojemnika na odpady „zielone” – roślinne?
Co należy wrzucać do pojemnika na odpady „zielone” – roślinne?
odpowiedź
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty i skoszona trawa,
 • trociny i kora drzew,
 • owoce, warzywa itp.

 

Do odpadów „zielonych” – roślinnych NIE powinno się wrzucać:

 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
zamknij
Co należy wrzucać do odpadów zmieszanych?
Co należy wrzucać do odpadów zmieszanych?
odpowiedź
 • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

 

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.;
 • elektrośmieci,
 • odpadów gabarytowych.
zamknij
Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?
Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?
odpowiedź

Jeśli papier zbierany jest do osobnego pojemnika (a nie np. jako odpady suche), należy unikać wrzucania tam papieru silnie zabrudzonego.

zamknij
Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
odpowiedź

Nie powinno się myć opakowań, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody.

Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).

zamknij
Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?
Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?
odpowiedź

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.

Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

zamknij
Na jakie rodzaje segregować śmieci?
Na jakie rodzaje segregować śmieci?
odpowiedź

Gmina decyduje, jak będą segregowane śmieci na jej terenie i ma obowiązek poinformować o tym mieszkańców, m.in. na swoich stronach internetowych. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Podstawowy sposób segregacji śmieci to oddzielanie makulatury, plastiku, szkła bezbarwnego i kolorowego. Jeżeli pojemnik na śmieci nie jest stosownie opisany, kieruj się następującymi zasadami:

 

makulatura

gazety, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu i tektury

 

plastik

puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku

 

szkło bezbarwne

bezbarwne butelki i słoiki bez nakrętek

 

szkło kolorowe

kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek

 

Ten podstawowy podział na kolory pojemników pochodzi z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858). Gmina może z niego skorzystać przy ustalaniu kolorów pojemników w swoim systemie gospodarowania odpadami, ale nie musi. Może także wprowadzić swoje własne sposoby segregowania śmieci.

zamknij
Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
odpowiedź

Do pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałvowe.

zamknij
Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?
Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?
odpowiedź

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

zamknij
Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?
Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?
odpowiedź

Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, należy traktować jak odpady gabarytowe i oddawać je do punktu zbiórki selektywnej.

Mniejsze śmieci tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na odpady surowcowe. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.

zamknij
Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?
Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?
odpowiedź

W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.

zamknij
Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.?
Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.?
odpowiedź

Takie szkło powinno być zbierane oddzielnie przez gminy, ponieważ opakowania szklane nie mogą być przetwarzane razem z innymi rodzajami tego surowca.

zamknij
W mojej gminie funkcjonuje podział na odpady suche i mokre, ale brakuje mi informacji, co gdzie wrzucać.
W mojej gminie funkcjonuje podział na odpady suche i mokre, ale brakuje mi informacji, co gdzie wrzucać.
odpowiedź
 • Do pojemnika na odpady suche należy wrzucać te śmieci, z których można odzyskać surowce, czyli papier, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania szklane.
 • Do pojemnika na odpady mokre należy wrzucać wszystkie pozostałe śmieci.
zamknij
Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach opłaty?
Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach opłaty?
odpowiedź

Sprawdź na stronie internetowej gminy. Nie zostało to sprecyzowane w ustawie. Gmina określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w ramach opłaty.

zamknij
Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?
Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?
odpowiedź

Jeśli w Twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych są zbierane łącznie z papierem, wówczas wskazane jest opróżnianie i oczyszczanie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności, tak żeby papier nie został przez nią zanieczyszczony i mógł być przekazany do recyklingu.

W przypadku gdy odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.

Kwestie mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od procesu technologicznego stosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne z terenu gminy.

zamknij
Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?
Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?
odpowiedź

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.

zamknij
Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?
Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?
odpowiedź

Śmieci wykonane z gumy czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.

zamknij
Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
odpowiedź

To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie sortują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.

Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregowania śmieci).

Co więcej, nie można jedynie zadeklarować sortowania, a potem i tak wyrzucać wszystkiego jednego kosza. W takim przypadku firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne, za co trzeba zapłacić wyższą stawkę.

zamknij
Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?
Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?
odpowiedź

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

zamknij
Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
odpowiedź

Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci i innych problematycznych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się śmieci, z którymi teraz nie wiadomo, co zrobić (zużyte baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK.

zamknij
Ministerstwo �rodowiska Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.