Zmniejsz czcionkę Czcionka normalna Zwiększ czcionkę

Opłaty

Czy wprowadzenie nowego systemu wywozu odpadów musi oznaczać wzrost cen? Niekoniecznie! Decyzja zależy od gminy.

To ona ustala, jaka jest wysokość i sposób naliczania opłaty od mieszkańców. Może przy tym elastycznie dopasować swój system do ich potrzeb. Ma bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci.

Gminy mogą też różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości.

Opłatę za wywóz śmieci należy wnosić bezpośrednio do gminy. Wolno z niej finansować wyłącznie system zagospodarowania odpadów, czyli:

  • odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie śmieci,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługę administracyjną systemu,
  • oraz - jeżeli gmina przejęła na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w kosze lub worki na śmieci, a także utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Co zyskasz w zamian za opłatę?

  • firma odpadowa odbierze od Ciebie każdą ilość śmieci;
  • nie będziesz już musiał zawierać indywidualnej umowy na wywóz odpadów;
  • segregacja będzie prostsza - gmina zorganizuje łatwy i przyjazny system sortowania śmieci;
  • będą bardziej dostępne punkty odbioru „problematycznych” odpadów, czyli np. zepsutego sprzętu AGD i RTV lub starych mebli;
  • powstaną nowoczesne sortownie i spalarnie. Będziemy odzyskiwać ze śmieci cenne surowce;
  • sterty śmieci zaczną znikać z naszych lasów, a powietrze będzie wolne od trujących wyziewów ze spalanych odpadów.

Pamiętaj - Ty także masz wpływ na wysokość opłaty za odbiór odpadów. Jeśli będziesz segregował śmieci, zapłacisz mniej!