wersja tekstowa
A A A
x

Let's Clean Up Europe! - Posprzątajmy Europę!

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w akcji Let's Clean Up Europe! - Posprzątajmy Europę! (LCUE), odbywającej się na terenie całej europy od 1 marca do 30 czerwca 2018 roku.

Na czym polega Let's Clean Up Europe?

Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z zakresu problematyki zapobiegania powstawaniu odpadów, a także zachęta szerokiego grona odbiorców do zaangażowania się we włączanie do akcji sprzątania oraz działań edukacyjnych na temat zrównoważonej gospodarki zasobami i odpadami.

Naszym celem jest zachęta wolontariuszy do organizowania akcji sprzątania na obszarach zurbanizowanych lub naturalnych, które zostały zanieczyszczone nielegalnym zrzutem odpadów, w tym w postaci osadzenia na brzegach rzek i jezior. Uczestnicy danej akcji porządkowej zbierają się w wyznaczonym do posprzątania miejscu. Podczas akcji porządkowania danego terenu uczestnicy oraz przechodnie (obserwatorzy) mają możliwość uzyskania informacji, w jaki sposób ograniczać produkcję odpadów w codziennym życiu. Akcje sprzątania są świetną okazją do podnoszenia poziomu wiedzy ekologicznej o zasadach właściwego obchodzenia się z odpadami, co może przyczynić się do faktycznej, pozytywnej zmiany codziennych nawyków społeczeństwa.

W Europie każdego roku wytwarza się miliardy ton śmieci. Odpady zanieczyszczają środowisko oraz przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – zmian klimatycznych.

Opowiadanie o zasadach zapobiegania powstawaniu odpadów na tle stosu własnoręcznie uzbieranych śmieci to skuteczny sposób uświadomienia uczestnikom akcji, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z odpadami oraz zapobieganie ich powstawaniu. Zasięg akcji Let’s Clean Up Europe! pozwoli też na obliczenie przybliżonej ilości uprzątniętych śmieci podczas trwania wydarzenia na terenie całej Europy.

Dzięki czynnej walce z nielegalnymi wysypiskami i wywózką śmieci w postaci inicjowanych akcji sprzątania, ukazywana jest też konieczność redukcji odpadów, które generujemy jako społeczeństwo.

Let's Clean Up Europe! - Europejski Dzień Sprzątania ma trzy główne cele:

  • Mobilizacja na poziomie lokalnym kluczowych interesariuszy, którzy są gotowi do zaangażowania się w akcje sprzątania (takich jak: obywatele, stowarzyszenia, fundacje, władze samorządowe lub lokalne służby porządkowe).
  • Informowanie interesariuszy o celach zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zachęta do udziału w akcjach sprzątania.
  • Podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa poprzez promowanie w mediach lokalnych akcji sprzątania odbywających się w ramach Let's Clean Up Europe!.

Jak się zaangażować?

W akcji Let's Clean Up Europe! może wziąć udział każdy: osoby prywatne oraz wolontariusze pochodzący z różnych instytucji, np. szkół, firm prywatnych, lokalnej administracji publicznej, stowarzyszeń i innych organizacji.

W pierwszej kolejności trzeba znaleźć odpowiednią lokalizację miejsca do uprzątnięcia oraz sprawdzić, czy jest ona odpowiednia dla planowanej liczby uczestników (odradza się organizowanie sprzątania z udziałem dzieci przy ruchliwych drogach lub w miejscach gdzie występują niebezpieczne odpady). Po wybraniu lokalizacji należy zarejestrować swoją akcję w formularzu znajdującym się pod poniższym linkiem:

Formularz rejestracyjny LCUE

Po rejestracji proszę wysłać maila na adres podany na końcu formularza w celu otrzymania instrukcji jak zorganizować swoją akcję sprzątania. Zostaną również Państwu udostępnione materiały promocyjne LCUE, które można wykorzystać w celu promocji swojego wydarzenia. 

Zachęcamy również do łączenia akcji Let's Clean Up Europe z akcjami organizowanymi z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Przydatne linki

Let's Clean Up Europe

The European Week For Waste Reduction

Surfrider Foundation Europe

Initiatives Océanes

Waste Free Oceans

Clean Europe Network

Let's do it World

Ministerstwo �rodowiska Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.