wersja tekstowa
A A A
x

Porady

Nie wyrzucaj potłuczonych kubków i talerzy do pojemnika na szkło.
Wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Ceramika nie nadaje się do recyklingu.

szkło

Nie wyrzucaj opakowań z zawartością.
Resztki jedzenia mogą zabrudzić inne surowce,dlatego usuń je przed wyrzuceniem. Mycie opakowań nie jest konieczne, o ile gmina wyraźnie tego nie wymaga.
Opakowania zostaną mechanicznie oczyszczone w sortowni.

resztki jedzenia

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartony.
Zajmują w ten sposób mniej miejsca w domu,
a potem także w transporcie.

plastikowe butelki

Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na śmieci.
Zanieś je do najbliższej apteki lub oddaj w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

leki

Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD oddawaj do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub sklepu ze sprzętem elektronicznym.
Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy żrące i korozyjne, a także substancje rakotwórcze i rtęć muszą zostać zneutralizowane. W przeciwnym razie zatrują wodę i glebę.

RTV AGD

Nie masz miejsca na cztery kosze w kuchni? Wystarczą trzy - do jednego wrzucaj odpady zmieszane, do drugiego papier, a do trzeciego metale, tworzywa sztuczne i szkło.
Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci, pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje.

miejsce w kuchni

Ciekawostki

Ciekawostki
Ministerstwo �rodowiska Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.