wersja tekstowa
A A A
x

EWWR

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Redukcji Odpadów (EWWR), który odbędzie się w dniach 18-26 listopada 2017 roku.

Co to jest EWWR?

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR) to coroczna inicjatywa mająca na celu promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z już wytworzonymi odpadami.

Wydarzenia organizowane podczas Tygodnia w całej Europie mają na celu podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie nowego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi oraz gospodarowania odpadami tj. wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Mają one za zadanie wskazać na problem związany ze zwiększającą się ilością wytwarzanych odpadów ale jednocześnie na możliwości radzenia sobie z nim. Do takich rozwiązań należy m. in. selektywne zbieranie odpadów, w skutek czego zyskujemy czysty surowiec z przeznaczeniem do recyklingu lub innych form odzysku.

W Europie każdego roku wytwarza się miliardy ton śmieci. Odpady zanieczyszczają środowisko oraz przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – zmian klimatycznych.

Działania realizowane w ramach Tygodnia odnoszą się do zasady „3R” – reduce (zapobiegaj powstawaniu), reuse (ponownie używaj), recycle (poddawaj recyklingowi), która stanowi jeden z filarów zrównoważonego rozwoju.

Priorytetem powinno być zapobieganie powstawaniu odpadów. Można dążyć do tego celu przede wszystkim przez świadome wybory konsumenckie np. przez zakupienie kremu lub pasty do zębów bez dodatkowych opakowań tekturowych i foliowych. Takie proste działania mogą przynieść wymierne korzyści dla środowiska naturalnego co nierozerwalnie związane jest ze zdrowiem i życiem człowieka.

Temat przewodni EWWR 2018

Tematem przewodnim tegorocznego Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów jest zapobieganie powstawiania odpadów. Jest to temat wpisujący się w promowany przez Ministerstwo Środowiska model gospodarki o obiegu zamkniętym, w której linearny model życia produktu „Kup – Zużyj – Wyrzuć”, zamieniamy na model cyrkularny, gdzie produkt nigdy nie jest przekazywany na składowisko, lecz naprawiany, ponownie używany lub poddawany recyklingowi.

Jak się zaangażować?

Action Developer

  • innej organizacji
  • biznesu,
  • stowarzyszenia,
  • Jeśli jesteś przedstawicielem:
  • władzy publicznej,
  • organizacji pozarządowej,
  • placówki edukacyjnej,
  • indywidualnym obywatelem…

…który chce przeprowadzić akcję podnoszącą świadomość społeczeństwa w zakresie ponownego wykorzystania produktów, zapobiegania powstawaniu odpadów, lub recyklingu odpadów podczas EWWR możesz zarejestrować swoją akcję przez stronę EWWR: http://www.ewwr.eu/admin/signup

Dlaczego warto się zaangażować?

Wyróżniające się akcje Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów zostaną zgłoszone na EWWR Awards - galę rozdania nagród dla najlepszych Action Developerów, która odbędzie się 18 maja 2018 roku w Barcelonie. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania na arenie międzynarodowej polskich pomysłów na promowanie właściwego postępowania z odpadami oraz promocję jednostek, które zorganizowały najlepsze akcje w ramach EWWR.

Przydatne linki

EWWR - strona główna

Tegoroczny temat przewodni EWWR

Pomysły na akcje redukcji odpadów

Pomysły na akcje ponownego użycia

Pomysły na akcje recyklingu

Redukcja odpadów w codziennym życiu

Podręczniki dla Action Developerów

Ministerstwo �rodowiska Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.