wersja graficzna
A A A
x
x

Jak zachęcić mieszkańców do segregowania śmieci?

Jeżeli otrzymujesz od mieszkańców sygnały, że segregowanie przysparza im trudności, to pora zastanowić się nad tym, jak ich zaangażować.

Najważniejszy jest dostęp do informacji. Mieszkańcy nie będą segregować lub będą robić to nieporadnie, jeżeli nie będą wiedzieli, w jaki sposób mają postępować z określonymi rodzajami odpadów, które wytwarzają na co dzień. Poza tym muszą wiedzieć, jakie są zasady i harmonogram odbioru odpadów, gdzie oddawać odpady nietypowe i problematyczne, a także jaki jest sposób rozliczania opłat za wywóz śmieci i kiedy są odbierane.

Kontakt bezpośredni

- Spotkania, rozmowy i bezpośredni kontakt to najlepsza metoda, żeby poinformować i przekonać mieszkańców do segregowania śmieci – mówi Agnieszka Chruszcz, konsultant z organizacji Resource Futures. Organizacja ta zajmuje się doradztwem w zakresie odpadów z Bristolu, miasta wybranego na Europejską Zieloną Stolicę 2015 roku. Tam najlepsze rezultaty przyniosło pukanie od drzwi do drzwi i objaśnianie mieszkańcom jak prawidłowo oddzielać od siebie śmieci i do których pojemników je wrzucać.

Podobne wyniki mogą również przynieść spotkania organizowanie na terenie gminy – w domach kultury, szkołach lub remizach. Warto na takie spotkania zaprosić mieszkańców, ale też przedstawicieli lokalnego biznesu i zarządców nieruchomości, organizacje pozarządowe, a także koła zainteresowań działające w obszarze ekologii. Informacje można również udostępniać przy współpracy z innymi lokalnymi instytucjami, takimi jak szkoły, biblioteki, ośrodki zdrowia czy parafie. Idealnie jeśli uda się do akcji zaangażować znane postaci i lokalne autorytety.

Szczególnie ważnym miejscem, w którym powinno mówić się o segregacji, są szkoły. Warto się tam udać i przeprowadzić specjalną lekcję dla młodzieży lub udostępnić materiały, które będą mogli wykorzystać nauczyciele, np. podczas godziny wychowawczej.

Strona WWW

Informacje nt. segregacji powinny być łatwo dostępne z poziomu strony głównej Twojej gminy. Dobrze sprawdzają się też strony czy zakładki specjalnie stworzone na potrzeby informowania o systemie gospodarowania odpadami w danej gminie. Warto tam umieścić m.in. rubrykę „najczęściej zadawane pytania”, gdzie znajdzie się zbiór kwestii najczęściej frapujących mieszkańców. Przykładem takiej strony może być portal www.smieciodnowa.pl stworzony przez gdyński magistrat. Z informacją do młodzieży można próbować też dotrzeć przy pomocy mediów społecznościowych.

Nie można też zapominać o bardziej tradycyjnych formach komunikacji, takich jak ulotki czy plakaty. Najlepiej umieszczać je wszędzie tam, gdzie regularnie pojawiają się mieszkańcy, czyli w sklepach, szkołach, parafiach, na klatkach schodowych bloków czy gminnych tablicach ogłoszeniowych. Dobrze jest używać zrozumiałego i przystępnego języka, pisać krótko i rzeczowo. Warto mówić do mieszkańców tak, jakby opowiadało się ciekawą i ważną historię swojemu dobremu koledze albo sąsiadce.

Nawet najlepiej zredagowany tekst nie zastąpi komunikatów graficznych. To one najlepiej zapadają w pamięć. Można w tym celu wykorzystać zdjęcia, rysunki czy infografiki. Jeżeli zadbamy o to, żeby udostępniane grafiki były czytelne i estetyczne, jest szansa, że ludzie chętnie przyczepią je np. do lodówki, aby na co dzień czerpać z nich informacje. Zwróćmy też uwagę na wielkość czcionki i jej krój, tak żeby był czytelny również dla osób słabiej widzących.

Media lokalne

Dobrym sposobem, aby dotrzeć do lokalnej społeczności, są również lokalne media. W większości gmin jest to prasa, ale mogą to być również lokalne rozgłośnie radiowe lub telewizje. Coraz powszechniejsze stają się też portale internetowe zajmujące się regionalną problematyką czy blogi lokalnych aktywistów.

Osoba kontaktowa

Ważne jest, żeby nie tylko informować mieszkańców, ale dać też im możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. W tym celu gmina może wyznaczyć osobę kontaktową w urzędzie, która będzie odpowiadać na pytania mieszkańców pod specjalnie w tym celu utworzonym numerem telefonu oraz adresem e-mail. Do zbierania sygnałów od mieszkańców może posłużyć także stworzenie formularza lub ankiety - zarówno w wersji online, jak i papierowej, np. wrzucanej do skrzynki ustawionej w urzędzie.

Oznakowania pojemników i worków na odpady

Informacje o tym, gdzie wrzucać różne rodzaje odpadów, trzeba zamieścić na pojemnikach lub workach na odpady. Będą dostępne i pomocne dla mieszkańców, a gminie pozwolą uzyskać surowce wtórne lepszej jakości. Przykładowe oznakowania można pobrać tutaj.

Wspólny system segregacji odpadów - przewodnik (dla gmin) Plastki / metal Papier (dla gmin) Szkło (dla gmin) Odpady biodegradowalne Szkło białe Szkło kolorowe Plastik Metal (dla gmin) Odpady suche Zmieszane
Ministerstwo �rodowiska Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.