wersja tekstowa
A A A

Pytania i odpowiedzi

Co zmiana oznacza dla mieszkańca?
odpowiedź

Wprowadzenie nowego systemu oznacza przede wszystkim to, że wszyscy solidarnie płacimy za wywóz śmieci. Dotychczas ok. 30% Polaków nigdy nie płaciło za odbiór odpadów. Wyrzucali je do lasów, przydrożnych rowów, podrzucali sąsiadom lub palili nimi w piecach. Koniec ze śmieceniem na gapę! Teraz wszyscy jesteśmy solidarnie objęci opłatą za wywóz odpadów.

Jeśli dotychczas miałeś podpisaną indywidualną umowę na odbiór odpadów, w nowym systemie nie będziesz już musiał się o to martwić, bo to gmina zorganizuje wywóz śmieci. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców będzie wnosić do urzędu gminnego opłatę za ich odbiór.

Pojemniki na śmieci posegregowane oraz punkty odbioru odpadów „problematycznych”, czyli np. starych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD, przeterminowanych leków itd. będą łatwiej dostępne.

zamknij
Co zmiana oznacza dla gminy?
odpowiedź

Gmina staje się właścicielem wszystkich śmieci produkowanych na jej terenie. Odpady to cenne surowce, więc samorząd zadba o to, by się nie zmarnowały, tylko aby jak najlepiej nam służyły.

Gminy są organizatorem całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów: w konkurencyjnych przetargach wybrały firmy, które wywiozą od nas śmieci, a następnie je posortują i przetworzą albo spalą, odzyskując przy tym cenną energię. Ponadto zadbają o to, by mieszkańcy mieli łatwy dostęp do pojemników do segregacji oraz punktów zbierających problematyczne odpady.

zamknij
Ministerstwo �rodowiska Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.